Abstract Submission


The online abstract submission system will be open until 31st August 2018.


- Please click here to download CPC-XII abstract template.
- Only submission containing all required options are considered.
- The abstract must be provided as .docx file. Please follow the guidelines for abstracts (see below) and use the abstract template.
- Files may contain embedded graphics, but be prepared for longer transfer times and timeout problems (files should not exceed 2 MB).
- Scientific Committee will review all oral and poster presentation abstracts.


Abstract Guidelines

- Size: A4 (29.7 cm height, 21 cm width)
- Font: Times New Roman, 12 pt
- All authors of the contribution in the format first name
initials last name, e.g., James D. Watson. The main author should be underlined.
- Affiliations of all authors
- Contents of the abstract
- References: Do not use Winword foot-notes, please write foot-notes in normal text at the end of your abstract
- After a successful submission, you will receive a confirmation e-mail for each submitted abstract.
- The organizing committee reserves the right to accept or reject abstracts.
- Due to the high number of applications, the organizing committee cannot guarantee that all the abstracts will be accepted


IF YOU ARE PARTICIPATING FROM TURKEY

Önemli Kurallar

- Gönderilen bildiriler Hakem değerlendirmesi sonucuna göre uygun görülmeleri halinde kongre programına alınacak olup düzenleme kurulunca yapılacak program dahilinde sunulabilecektir.
- Aynı çalışma grubundan birden fazla sözlü veya poster sunumu yapılabilir, fakat bir katılımcı en fazla bir adet poster sunum veya sözel sunum yapabilir.
- Kongreye poster özeti göndermiş olmanız CPC-XII özet kitapçığında özetinizin basılacağı anlamına gelmez. Lütfen CPC-XII'ye gönderdiğiniz bildirinizin kabul yazısını almadan önce resmi başvuru dosyalarınızda kullanmayınız. Kongremiz bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.
- CPC-XII ekibi olarak CPC-XII'ye Lisans öğrencileri katılımını ve bilimsel bir çalışmanın içerisinde isimlerinin yer almalarını önemsiyoruz. Bununla birlikte poster sunumunu gerçekleştirecek katılımcımızın (yazar listesinde altı çizili isim) en az "Yüksek Lisans Öğrencisi" olması tavsiye edilmektedir.